Výzkum v chovu skotu 4/2018

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Floristické složení a půdní vlastnosti travních společenstev na Mohelenské hadcové stepi 20 let po znovuzavedení pastvy ovcí

Floristic composition and soil characteristics of grass communities in the Mohelno Serpentinite Steppe 20 years after reintroduction of sheep grazing

Mrázková, M. – Dufek, A. – Veselý, P. – Čáp, J. – Fiala, K.

[A]

15 Vliv zařazení siláže luskovino-obilní směsky do krmné dávky dojnic na tržní výnosy v konkrétním zemědělském podniku

Impact of dairy cow feeding with legume-cereal mixture on market income in a specific agricultural enterprise

Ponížil, A. – Hanuš, O. – Pozdíšek, J. – Huňady, I. – Kučera, J. – Žák, P. – Kopecký, J.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
20 Pořádání workshopů v Rapotíně ke zvyšování povědomí o hovězím mase nejvyšší kvality u české veřejnosti

Dufek, A.

[C]

27 Mikrořasy ve výživě dojnic

Microalgae nutrition of dairy cows

Hadrová, S.

[A]

32 Ekonomika výroby mléka v roce 2017

Economics of milk production 2017

Kopeček, P.

[A]

41 Odkaz na vybrané obrazové výsledky stavu mramorování masa kříženců plemene wagyu pod vlivem různých hladin věku a pohlaví

Dufek, A.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
43 23rd International Limousin Congress, Denver, Colorado, USA

Kopp, O.

[C]

45 Wagyu Gala 2018

Krejčová, H. – Látal, O.

[C]

47 Eurotier 2018

Látal, O. – Kopp, O. – Konopa, J.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 4
Rok vydání: 2018
Ročník: LX
Svazek: 222

Zpět