Rok vydání 2024

Výzkum v chovu skotu 1/2024

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Vliv pohlaví na chování kříženců masného skotu ve stáji PDF Influence of sex on behavior of crossbred beef…