Rok vydání 2011

Výzkum v chovu skotu 4/2011

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Zastoupení mastných kyselin v mase potomků testovaných býků vybraných linií českého strakatého skotu a kříženců plemene aberdeen angus…

Výzkum v chovu skotu 3/2011

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Hodnocení obsahu kyseliny citronové a počtu somatických buněk v mléce dojnic holštýnského skotu na začátku laktace Evaluation of…

Výzkum v chovu skotu 2/2011

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 The influence of pregnancy on production traits in dairy cattle Vliv březosti na produkční znaky dojeného skotu Bezdíček,…

Výzkum v chovu skotu 1/2011

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Vývoj počtu somatických buněk mléka u dojnic s klinickou a subklinickou mastitidou dojených dojícími roboty Development of somatic…