Rok vydání 2021

Výzkum v chovu skotu 4/2021

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Stanovení celkového dusíku v půdě: srovnání Kjeldahlovy metody a elementární analýzy PDF Determination of total nitrogen in soil:…

Výzkum v chovu skotu 3/2021

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Genomické plemenné hodnoty pro klinickou mastitidu u českého holštýnského skotu PDF Genomic breeding value for clinical mastitis in…

Výzkum v chovu skotu 2/2021

Série A – Review Strana Název článku / autor 3 The use of phytogenic feed additives in ruminant nutrition PDF Použití fytogenních krmných suplementů ve výživě přežvýkavců Malyugina, S. [E]…

Výzkum v chovu skotu 1/2021

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Vliv lupiny úzkolisté (Lupinus angustifolius) na fyzikálně-chemické parametry masa plemene galloway a kříženců masných plemen PDF Effect of…