Rok vydání 2015

Výzkum v chovu skotu 4/2015

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Vliv polymorfismu (305C>T) genu Leptin na obsah tuku v muscullus longissimus dorsi u plemen masného skotu aberdeen angus…

Výzkum v chovu skotu 3/2015

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Zhodnocení křehkosti grilovaného hovězího masa v průběhu suchého zrání u býků tří plemen Evaluation of tenderness of grilled…

Výzkum v chovu skotu 2/2015

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Analýza hmotnosti telat, křehkosti masa býků a délky mezidobí u krav aberdeen-anguského plemene ve vybrané oblasti ČR Analysis…

Výzkum v chovu skotu 1/2015

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Effect of extruded rapeseed cake and extruded full-fat soybean in cows’ diet on casein fractions and amino acid…