Rok vydání 2013

Výzkum v chovu skotu 2/2013

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Vliv pastvy skotu na utváření zásob půdní organické hmoty a stabilitu půdní struktury The Effect of Livestock Grazing…

Výzkum v chovu skotu 1/2013

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Influence of growth stage of forages on dry matter intake of silages in heifers Vliv růstového stádia pícnin…