Výzkum v chovu skotu 1/2013

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Influence of growth stage of forages on dry matter intake of silages in heifers

Vliv růstového stádia pícnin na příjem sušiny siláží u jalovic

Látal, O. – Pozdíšek, J. – Štýbnarová, M

[E]

9 Hodnocení rozdílů v kvalitě píce vybraných vysetých druhů trav a jetelovin

Evaluation of differences of fodder quality in chosen sown grass and clover species

Štýbnarová, M. -- Karabcová, H. -- Mičová, P.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
19 Ekologická obnova travních porostů s využitím regionálních směsí na příkladech výsledků výzkumu LFZ Raumberg-Gumpenstein

Štýbnarová, M.

[C]

Společenská kronika

Strana Název článku / autor
22 Rozloučení s panem prof. Ing. Ladislavem Štolcem, CSc. 

[C]

Přečetli jsme za Vás

Strana Název článku / autor
23 Významné skupiny mikroorganismů stanovené v syrovém kozím mléce a čerstvých kozích sýrech během laktace

Došlík, V.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
25 Zpráva z cesty do LFZ Raumberg-Gumpenstein – účast na vědecké konferenci 40. Viehwirtschaftliche Fachtagung 2013

Štýbnarová, M. – Pozdíšek, J. – Látal, O.

[C]

28 Zpráva o výsledku pracovní cesty – účast na konferenci BE-NATUR: lepší management lokalit NATURA 2000

Štýbnarová, M. – Mičová, P. – Látal, O.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 1
Rok vydání: 2013
Ročník: LV
Svazek: 201

Zpět