Rok vydání 2020

Výzkum v chovu skotu 4/2020

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Vliv aplikace biologicky transformovaného hnoje a doplňkových půdních látek na změnu fyzikálních vlastností půdy Influence of a combination…

Výzkum v chovu skotu 3/2020

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Výživná hodnota luskovino-obilních směsek z maloparcelových pokusů za roky 2015 až 2019 Nutritional value of legume-cereal mixtures from…

Výzkum v chovu skotu 2/2020

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Použití informací o exteriéru při odhadu plemenných hodnot pro výskyt klinické mastitidy u holštýnského skotu v ČR Type…

Výzkum v chovu skotu 1/2020

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Kvalita porostů při obnovené pastvě skotu v NPR Praděd Grassland quality upon renewed cattle grazing in the Praděd…