Year 2020

Cattle Research 4/2020

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Vliv aplikace biologicky transformovaného hnoje a doplňkových půdních látek na změnu fyzikálních vlastností půdy Influence of a combination of…

Cattle Research 3/2020

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Výživná hodnota luskovino-obilních směsek z maloparcelových pokusů za roky 2015 až 2019 Nutritional value of legume-cereal mixtures from small-plot…

Cattle research 2/2020

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Použití informací o exteriéru při odhadu plemenných hodnot pro výskyt klinické mastitidy u holštýnského skotu v ČR Type traits…

Cattle Research 1/2020

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Kvalita porostů při obnovené pastvě skotu v NPR Praděd Grassland quality upon renewed cattle grazing in the Praděd National…