Rok vydání 2019

Výzkum v chovu skotu 4/2019

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Pedochemická charakteristika půd typických pastevních lokalit Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. II. Obsah potenciálně rizikových prvků a…

Výzkum v chovu skotu 3/2019

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 The effect of minor mycotoxin enniatin B on in vitro ruminal organic matter digestibility of total mixed ration…

Výzkum v chovu skotu 2/2019

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Změny fyzikálních vlastností půdy při obnovené pastvě skotu na lokalitě Švýcárna Changes in physical properties of soil under…

Výzkum v chovu skotu 1/2019

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Stanovení železa v hnoji – srovnání vybraných metod rozkladu vzorků hnoje (HCl/HNO3; HNO3/H2O2) Determination of Iron in Manure…