Výzkum v chovu skotu 3/2019

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 The effect of minor mycotoxin enniatin B on in vitro ruminal organic matter digestibility of total mixed ration (TMR)

Vliv minoritního mykotoxinu enniatinu B na in vitro ruminální stravitelnost organické hmoty celkové směsné krmné dávky (TMR)

Křížová, L. – Stoklasová, V. – Dvořáková, M. – Málek, A. – Kudělková, L. – Tšponová, J.

[E]

10 Metodický postup hodnocení účinku pastvy na biotopy chráněných území

Methodological procedure for evaluation of pasture effect on biotopes of protected areas

Veselý, P.

[A]

20 Pedochemická charakteristika půd typických pastevních lokalit Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. I. Fyzikální, fyzikálně-chemické a nutriční parametry půd

Pedochemical evaluation of soils, characterizing the pastoral localities of the National Nature Reserve Mohelno Serpentine Steppe. I. Physical, physical-chemical and nutritional parameters

Pospíšilová, L’. – Fiala, K. – Landová, H. – Mrázková, M.

[A]

35 Vliv extrakčních metod na stanovení mastných kyselin v mléčném tuku

Effect of extraction methods for analysis fatty acid in the milk fat

Bartoňková, I. – Nekvapil, J. – Hanáková Bečvářová, P.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
43 Plísňové onemocnění (trichofytóza) v chovu skotu BTPM – následky výskytu a prevence

Rakova, T.

[C]

46 Vliv mykotoxinů z travních porostů na zdraví a užitkovost přežvýkavců

Influence of mycotoxins from grasslands on the health and yield of ruminants

Malyugina, S.

[A]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
49 Zpráva o výsledku zahraniční cesty – studijní pobyt na Norské zemědělské univerzitě v As

Mrázková, M. – Hadrová, S.

[C]

52 18th International Symposium Forage Conservation

Mrázková, M.

[C]

54 Bio-Char II: Production, Characterization and Applications

Látal, O. – Holátko, J.

[C]

57 Mezinárodní vědecká konference Rural Development 2019: Výzkum a inovace v oblasti bioekonomiky

Malyugina, S.

[C]

Reklamní sdělení

Strana Název článku / autor
59 Reklamní sdělení

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 3
Rok vydání: 2019
Ročník: LXI
Svazek: 225

Zpět