Výzkum v chovu skotu 4/2019

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 Pedochemická charakteristika půd typických pastevních lokalit Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. II. Obsah potenciálně rizikových prvků a mikroživin

Pedochemical evaluation of soils, characterizing the pastoral localities of the National Nature Reserve Mohelno Serpentine Steppe. II. The content of potentially risk elements and micronutrients

Fiala, K. – Landová, H. – Pospíšilová, L’. – Mrázková, M. – Veselý, P.

[A]

17 Vliv ošetření hnoje aktivátorem statkových hnojiv v kombinaci s biostimulátorem vitálních funkcí půdy na fyzikální vlastnosti půdy a stav vegetace

Effect of manure activator in combination with biostimulator of vital soil functions on soil physical properties and related crop status

Novák, V. – Křížová, K. – Šařec, P. – Novák, P. – Šařec, O. – Látal, O.

[A]

Série A – Review

Strana Název článku / autor
25 Využití lupiny ve výživě vysokoužitkových dojnic a její vliv na složení mastných kyselin mléka – review

Use of lupine in nutrition of high-yielding dairy cows and its influence on milk fatty acid composition – review

Zábrodská, B. – Nekvapil, J. – Bartoňková, I.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
35 Výsledky ekonomiky výroby mléka v roce 2018

Economic results of milk production 2018

Kopeček, P.

[A]

44 Meziplodiny a jejich vliv na půudní vlastnosti

Zetochová, P. – Mikisková, J. – Suchomelová, V.

[C]

48 Využití IR termokamery jako možného nástroje při odhalování mastitid u mléčného skotu

Nekvapil, J. – Zábrodská, B. – Bartoňková, I. – Veselý, A.

[C]

56 Vliv vybraných fytonutrientů na kvalitu a složení mléka

Hadrová, S. – Malyugina, S.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
61 Seminář a 30. výroční členská schuůze Českého svazu chovatelů masného skotu

Bartoňková, I. – Rakova, T.

[C]

63 „Bio-hubs as keys to successful biomass supply integration for bioenergy within the bioeconomy“ & „TWG Bioenergy and Biomaterials BioEast kick-off meeting“

Mikisková, J.

[C]

65 Mezinárodní konference hygieny a technologie potravin XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny 2019

Zábrodská, B.

[C]

70 Workshop o kvalitě hovězího masa s praktickou ukázkou měření křehkosti

Bartoňková, I.

[C]

Reklamní sdělení

Strana Název článku / autor
72 Reklamní sdělení

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 4
Rok vydání: 2019
Ročník: LXI
Svazek: 226

Zpět