Rok vydání 2016

Výzkum v chovu skotu 4/2016

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Ověření možnosti využití výluhu 1M NH4NO3 k screeningu biomobilních forem hořčíku a vápníku v půdě Verification of using 1M…

Výzkum v chovu skotu 3/2016

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Legislativní a praktické využití půdního výluhu 1M NH4NO3. Možnost kvantifikace obsahů zinku a draslíku v půdě. On a legislative…

Výzkum v chovu skotu 2/2016

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Křehkost grilovaného, soleného a vyzrálého masa u pěti druhů zvířat Tenderness of grilled, salty and aging meat in…

Výzkum v chovu skotu 1/2016

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Analýza bourání jatečně upravených těl kříženců plemene wagyu Dissection analysis of carcasses of Wagyu-sired bulls Dufek, A. –…