Výzkum v chovu skotu 1/2016

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Analýza bourání jatečně upravených těl kříženců plemene wagyu

Dissection analysis of carcasses of Wagyu-sired bulls

Dufek, A. – Látal, O. – Vacátko, E.

[A]

9 Změny botanického složení trvalého travního porostu po čtyřech letech od ukončení diferencovaného hnojení kompostem a kejdou

Changes of botanical composition of permanent grassland four years after the cessation of different fertilization with compost and slurry

Štýbnarová, M. – Dufek, A.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
20 Reprodukční fyziologie skotu

Bezdíček, J. – Louda, F.

[C]

27 Reprodukční biotechnologie u skotu

Bezdíček, J. – Louda, F.

[C]

33 Dlouhověkost krav – její hodnocení a využití ve šlechtění skotu

Krejčová, H.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
38 Zpráva z účasti na semináři „Přínosy generelu vodního hospodářství krajiny České republiky a integrovaného systému sledování sucha v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství“

Štýbnarová, M.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 1
Rok vydání: 2016
Ročník: LVIII
Svazek: 211

Zpět