Dobrodružná cesta vývoje psa od pravěku po současnost

Publikace „Dobrodružná cesta vývoje psa od pravěku po současnost“ je dílo, které pan prof. Ing. Václav Jakubec, DrSc. (1930–2020) napsal v posledních letech svého života a které nyní vychází z jeho pozůstalosti. Je skloubením jeho širokých znalostí genetiky a její aplikace do procesu domestikace vlka.

Dílo je určeno odborné veřejnosti a milovníkům psů, snad i pedagogům a vědeckým pracovníkům. Čtenářům se pokoušíme přiblížit dlouhou, složitou a dobrodružnou cestu od prapředků psa, přes vlka až po psa domácího. Byli jsme si vědomi obtížnosti i náročnosti tohoto díla, vzhledem k tomu, že v současné době existuje obrovský rozsah informací, a to jak v podobě náročných vědeckých pojednáních, tak i odborné a populárně-vědecké literatury. Žijeme v uspěchané době, kdy v důsledku nedostatku času máme potřebu se pobavit a vzdělávat pomocí systematicky uspořádaných informací formou srozumitelnou a na druhé straně ne příliš vědeckou. Byli jsme i konfrontováni s některými vědeckými pojmy a názvy, které si pro srozumitelnost pro čtenáře vyžádaly někdy i poměrně složité vysvětlení. Chceme, aby čtení jednotlivých kapitol bylo pro čtenáře potěšením, a z toho důvodu jsme se též pokusili doplnit text fotografiemi a perokresbami...

Číslo: zvláštní číslo
Rok vydání: 2023
Ročník: LXV
Svazek: 243

Zpět