Výzkum v chovu skotu 4/2023

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 Variabilita obsahu močoviny v ovčím mléce
PDF

Variability of urea content in sheep's milk

Zábrodská, B.

[A]

13 Hodnocení rozkladu celulózy pod travními porosty při různých typech zásahů
PDF

Evaluation of cellulose decomposition under grasslands in different treatments

Mrázková, M. -- Látal, O. -- Bilošová, H. -- Hédl, R. -- Nováková, A.

[A]

23 Studie prostorové a pohybové aktivity u mladého skotu kříženců masných plemen
PDF

Study of spatial and locomotor activity in young crossbred beef cattle

Procházková, H. -- Faltusová, A. -- Franková, A.

[A]

Série A – Review

Strana Název článku / autor
31 Možnosti využití agrofotovoltaiky v chovech hospodářských zvířat a v zemědělství
PDF

Potential uses of agri-photovoltaics in livestock farming and agriculture

Látal, O. -- Hájek, D. -- Jílek, L. -- Pražan, R. -- Gerndtová, I. -- Hájek, A.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
38 Vliv tepelného stresu na reprodukci skotu – z pohledu jedince a na buněčné úrovni
PDF

Bezdíček, J. -- Stádník, L. -- Ducháček, J.

[C]

42 Tradiční buvolí sýry
PDF

Zábrodská, B.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
47 Agrosym 2023
PDF

Látal, O. -- Holátko, J.

[C]

50 29. Výroční konference VVS
PDF

Procházková, H.

[C]

52 Agritechnika 2023
PDF

Látal, O.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 4
Rok vydání: 2023
Ročník: LXV
Svazek: 242

Zpět