Výzkum v chovu skotu 1/2020

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Kvalita porostů při obnovené pastvě skotu v NPR Praděd Grassland quality upon renewed cattle grazing in the Praděd National Nature Reserve Mrázková, M. – Landová, H. [A] 17 Vztah celkového množství železa a obsahu spalitelných látek v hnoji skotu jako kontrolní parametr kontaminace hnoje železem z vnějšího prostředí […]