Rok vydání 2018

Výzkum v chovu skotu 4/2018

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Floristické složení a půdní vlastnosti travních společenstev na Mohelenské hadcové stepi 20 let po znovuzavedení pastvy ovcí Floristic…

Výzkum v chovu skotu 3/2018

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Vliv aplikace aktivátorů biologické transformace organické hmoty a statkových hnojiv na vybrané fyzikální vlastnosti půdy Influence of Application…

Výzkum v chovu skotu 2/2018

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Vztah klinické mastitidy, nemocí paznehtů a exteriéru u dojnic holštýnského skotu Genetic relationship between clinical mastitis, claw disorders…

Výzkum v chovu skotu 1/2018

Šedesát let časopisu Výzkum v chovu skotu Strana Název článku / autor 2 Šedesát let časopisu Výzkum v chovu skotu Bezdíček, J. – Louda, F. – Pozdíšek, J. [C] Série…