Rok vydání 2014

Výzkum v chovu skotu 4/2014

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Vliv termínu sklizně jetelotravních směsek na příjem sušiny siláží u jalovic Influence of harvesting dates of grass-clover mixtures…

Výzkum v chovu skotu 3/2014

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Změny podílů vybraných nutričních složek v průběhu zrání u syrového a grilovaného hovězího masa Changes in percentages of…

Výzkum v chovu skotu 2/2014

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Distribution of mycotoxins deoxynivalenol (DON), zearalenone (ZEA) and T-2 and HT-2 toxins in maize silage in various profile…

Výzkum v chovu skotu 1/2014

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Testy in vitro pro porovnání změn aktivity bachorové fermentace při aplikaci zrna kontaminovaného mykotoxiny In vitro tests for…