Výzkum v chovu skotu 1/2014

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Testy in vitro pro porovnání změn aktivity bachorové fermentace při aplikaci zrna kontaminovaného mykotoxiny

In vitro tests for comparing changes in the activity of rumen fermentation when applied grains contaminated with mycotoxins

Pozdíšek, J. – Džuman, Z. – Látal, O. – Mičová, P.

[A]

8 Vztah mezi bodovou hodnotou tělesné kondice, živou hmotností a tloušťkou hřbetního tuku u dojnic českého strakatého skotu

The relationship between point value of body condition score, live weight and backfat thickness in dairy cows of Czech Fleckvieh breed

Richter, M. – Křížová, L. – Veselý, A.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
14 Využití rostlinného enzymu papainu pro řízené zrání hovězího masa

The use of plant enzyme papain for coltrolled ageing of beef

Hulová, I. – Macák, J. – Landová, H. – Vacátko, E.

[A]

22 Odhad závislosti hektarové rozlohy kukuřice na počtu bioplynových stanic v Kraji Vysočina s dopady na rozsah chovu skotu

Estimation of relationship between maize’s hectare area and number of agricultural biogas plants in Vysočina region with impacts in cattle breeding

Vlašicová, E. – Náglová, Z. – Gürtler, M. – Slaboch, J.

[A]

Přečetli jsme za Vás

Strana Název článku / autor
27 Konzumace syrového a tepelně upraveného kravského mléka: Přehled rizik a výhod

Došlík, V.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
30 Cestovní zpráva ze zahraniční stáže v~Eastern Regional Research Center, Wyndmoor, Pensylvánie, USA

Hadrová, S. – Linhartová, M.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 1
Rok vydání: 2014
Ročník: LVI
Svazek: 203

Zpět