Year 2014

Cattle Research 4/2014

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Vliv termínu sklizně jetelotravních směsek na příjem sušiny siláží u jalovic Influence of harvesting dates of grass-clover mixtures on…

Cattle Research 3/2014

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Změny podílů vybraných nutričních složek v průběhu zrání u syrového a grilovaného hovězího masa Changes in percentages of selected…

Cattle Research 2/2014

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Distribution of mycotoxins deoxynivalenol (DON), zearalenone (ZEA) and T-2 and HT-2 toxins in maize silage in various profile of…

Cattle Research 1/2014

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Testy in vitro pro porovnání změn aktivity bachorové fermentace při aplikaci zrna kontaminovaného mykotoxiny In vitro tests for comparing…