Cattle Research 4/2014

Series A – Original scientific papers

Page Title / Author
2 Vliv termínu sklizně jetelotravních směsek na příjem sušiny siláží u jalovic

Influence of harvesting dates of grass-clover mixtures on dry matter intake of silages in heifers

Látal, O. – Pozdíšek, J.

[A]

10 Půdní vlastnosti a kvalita porostů na horské lokalitě vystavené obnovené pastvě skotu

Soil characteristics and quality of herbage in mountain locality exposed to renewed cattle grazing

Štýbnarová, M. – Fiala, K. – Karabcová, H. – Mičová, P.

[A]

Review

Page Title / Author
23 Problematika silážování se zaměřením na silážní mikroflóru a výskyt biogenních aminů v siláži

Ensiling process from the view of the silage microflora and the occurence of biogenic amines in the silage

Hadrová, S.

[A]

Series B – Technical papers

Page Title / Author
34 Příprava metody pro stanovení mastných kyselin v přírodních sýrech

Škrobák, F. – Nováková, Z.

[C]

41 Zkušenosti LFZ Raumberg-Gumpenstein s využitím GPS přijímačů pro výzkum a optimalizaci managementu stád v horských podmínkách Rakouska

Štýbnarová, M.

[C]

We read for you

Page Title / Author
45 Kombinace mírného zahřátí, manotermosonikace a pulzního elektrického pole snižuje mikrobiální růst v mléce

Došlík, V.

[C]

Conferences reports

Page Title / Author
47 25. generální zasedání Evropské lukařské federace v Aberystwyth (Wales)

Štýbnarová, M.

[C]

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 4
Year: 2014
Volume: LVI
Number: 206

Back