Cattle Research 3/2022

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Genomické plemenné hodnoty pro nemoci paznehtů u holštýnského skotu se zohledněním chodivosti PDF Genomic breeding values for the foot and claw disorders in Holstein cattle including locomotion Zavadilová, L. – Kašná, E. – Krupová, Z – Kučera, J. – Fleischer, P. – Šlosárková, S. [A] 15 Compositional assessment of […]

Cattle Research 2/2022

Social chronicle Page Title / Author 3 Představení jednatele společnosti Bc. Jiřího Bálka PDF Bálková Koppová, P. [C] Series A – Original scientific papers Page Title / Author 4 Vliv biopeletizace osiva na růstové parametry a výživářské hodnoty hrachu (Pisum sativum L.) v podmínkách ekologického zemědělství PDF Effect of field pea (Pisum sativum L.) seed stock biocoating on growth of […]

Cattle Research 1/2022

Social chronicle Page Title / Author 3 Vzpomínka na Ing. Ondřeje Koppa PDF Nedělník, J. [C] Series A – Original scientific papers Page Title / Author 5 Evaluation of chemical control of weeds associated with caraway cultivation (Carum carvi L., var. Aprim) and its effect on some plant growth and development parameters PDF Hodnocení možností chemické regulace plevelů v porostech […]

Cattle Research 4/2021

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Stanovení celkového dusíku v půdě: srovnání Kjeldahlovy metody a elementární analýzy PDF Determination of total nitrogen in soil: comparison of Kjeldahl method and elemental analysis Bilošová, H. – Zetochová, P. [A] 11 Vliv mikroklimatických podmínek konkrétní stáje na chování masného skotu PDF Influence of microclimatic conditions of a specific […]

Cattle Research 3/2021

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Genomické plemenné hodnoty pro klinickou mastitidu u českého holštýnského skotu PDF Genomic breeding value for clinical mastitis in Czech Holstein cattle Zavadilová, L. – Kašná, E. – Klímová, A. – Krupová, Z. [A] 15 Obsah živin, výživné hodnoty a produkce vojtěšky a travních porostů v pokusném sledování za rok […]

Cattle Research 2/2021

Series A – Review Page Title / Author 3 The use of phytogenic feed additives in ruminant nutrition PDF Použití fytogenních krmných suplementů ve výživě přežvýkavců Malyugina, S. [E] Series B – Technical papers Page Title / Author 13 Vliv selenu a vitamínu E na zabřezávání kříženek masných plemen skotu PDF Černohous, M. [C] 21 Jakým způsobem ovlivňuje pastva povrchové […]

Cattle Research 1/2021

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Vliv lupiny úzkolisté (Lupinus angustifolius) na fyzikálně-chemické parametry masa plemene galloway a kříženců masných plemen PDF Effect of feeding Galloway bulls and crossbreds a diet supplemented with Lupinus angustifolius seeds on physico-chemical parameters of meat Nekvapil, J. – Zábrodská, B. – Chovancová, T. – Faltusová, A. – Bartoňková, I. […]

Cattle Research 4/2020

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Vliv aplikace biologicky transformovaného hnoje a doplňkových půdních látek na změnu fyzikálních vlastností půdy Influence of a combination of biologically transformed manure application and soil additives for the soil physical properties change Novák, V. – Šařec, P. – Křížová, K. – Látal, O. – Novák, P. – Šařec, O. […]

Cattle Research 3/2020

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Výživná hodnota luskovino-obilních směsek z maloparcelových pokusů za roky 2015 až 2019 Nutritional value of legume-cereal mixtures from small-plot experiments in the years 2015 to 2019 Pozdíšek, J. – Huňady, I. [A] Series A – Review Page Title / Author 17 Polychlorované bifenyly Polychlorinated biphenyls Zábrodská, B. – Nekvapil, […]

Cattle research 2/2020

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Použití informací o exteriéru při odhadu plemenných hodnot pro výskyt klinické mastitidy u holštýnského skotu v ČR Type traits in the estimation of breeding values for the incidence of clinical mastitis in Holstein cattle in the Czech Republic Zavadilová, L. – Kašná, E. – Krupová, Z. – Štípková, M. […]