Cattle Research 1/2023

Series B – Technical papers Page Title / Author 3 Zvýšení nutriční hodnoty lipidů a jejich vztah ke konečné kvalitě hovězího masa PDF Brücknerová, T. — Zábrodská, B. [C] 7 Esenciální mastné kyseliny ve lněných semenech PDF Mrázková, M. [C] 10 Některá zajímavá fakta o výskytu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a přenosu onemocnění na člověka PDF Hlásný, J. [C] 24 […]

Cattle Research 4/2022

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Výsledky analýz mléka buvolů chovaných v České republice PDF Results of analyzes of milk from buffaloes bred in the Czech Republic Zábrodská, B. [A] 12 Vliv technologie sklizně na nutriční parametry kukuřičné siláže PDF Influence of maize harvest techniques on nutritional parameters of silage Faltusová, A. — Procházková, H. […]

Cattle Research 3/2022

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Genomické plemenné hodnoty pro nemoci paznehtů u holštýnského skotu se zohledněním chodivosti PDF Genomic breeding values for the foot and claw disorders in Holstein cattle including locomotion Zavadilová, L. – Kašná, E. – Krupová, Z – Kučera, J. – Fleischer, P. – Šlosárková, S. [A] 15 Compositional assessment of […]

Cattle Research 2/2022

Social chronicle Page Title / Author 3 Představení jednatele společnosti Bc. Jiřího Bálka PDF Bálková Koppová, P. [C] Series A – Original scientific papers Page Title / Author 4 Vliv biopeletizace osiva na růstové parametry a výživářské hodnoty hrachu (Pisum sativum L.) v podmínkách ekologického zemědělství PDF Effect of field pea (Pisum sativum L.) seed stock biocoating on growth of […]

Cattle Research 1/2022

Social chronicle Page Title / Author 3 Vzpomínka na Ing. Ondřeje Koppa PDF Nedělník, J. [C] Series A – Original scientific papers Page Title / Author 5 Evaluation of chemical control of weeds associated with caraway cultivation (Carum carvi L., var. Aprim) and its effect on some plant growth and development parameters PDF Hodnocení možností chemické regulace plevelů v porostech […]

Cattle Research 4/2021

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Stanovení celkového dusíku v půdě: srovnání Kjeldahlovy metody a elementární analýzy PDF Determination of total nitrogen in soil: comparison of Kjeldahl method and elemental analysis Bilošová, H. – Zetochová, P. [A] 11 Vliv mikroklimatických podmínek konkrétní stáje na chování masného skotu PDF Influence of microclimatic conditions of a specific […]

Cattle Research 3/2021

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Genomické plemenné hodnoty pro klinickou mastitidu u českého holštýnského skotu PDF Genomic breeding value for clinical mastitis in Czech Holstein cattle Zavadilová, L. – Kašná, E. – Klímová, A. – Krupová, Z. [A] 15 Obsah živin, výživné hodnoty a produkce vojtěšky a travních porostů v pokusném sledování za rok […]

Cattle Research 2/2021

Series A – Review Page Title / Author 3 The use of phytogenic feed additives in ruminant nutrition PDF Použití fytogenních krmných suplementů ve výživě přežvýkavců Malyugina, S. [E] Series B – Technical papers Page Title / Author 13 Vliv selenu a vitamínu E na zabřezávání kříženek masných plemen skotu PDF Černohous, M. [C] 21 Jakým způsobem ovlivňuje pastva povrchové […]

Cattle Research 1/2021

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Vliv lupiny úzkolisté (Lupinus angustifolius) na fyzikálně-chemické parametry masa plemene galloway a kříženců masných plemen PDF Effect of feeding Galloway bulls and crossbreds a diet supplemented with Lupinus angustifolius seeds on physico-chemical parameters of meat Nekvapil, J. – Zábrodská, B. – Chovancová, T. – Faltusová, A. – Bartoňková, I. […]

Cattle Research 4/2020

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Vliv aplikace biologicky transformovaného hnoje a doplňkových půdních látek na změnu fyzikálních vlastností půdy Influence of a combination of biologically transformed manure application and soil additives for the soil physical properties change Novák, V. – Šařec, P. – Křížová, K. – Látal, O. – Novák, P. – Šařec, O. […]