Výzkum v chovu skotu 4/2014

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Vliv termínu sklizně jetelotravních směsek na příjem sušiny siláží u jalovic

Influence of harvesting dates of grass-clover mixtures on dry matter intake of silages in heifers

Látal, O. – Pozdíšek, J.

[A]

10 Půdní vlastnosti a kvalita porostů na horské lokalitě vystavené obnovené pastvě skotu

Soil characteristics and quality of herbage in mountain locality exposed to renewed cattle grazing

Štýbnarová, M. – Fiala, K. – Karabcová, H. – Mičová, P.

[A]

Rešerše

Strana Název článku / autor
23 Problematika silážování se zaměřením na silážní mikroflóru a výskyt biogenních aminů v siláži

Ensiling process from the view of the silage microflora and the occurence of biogenic amines in the silage

Hadrová, S.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
34 Příprava metody pro stanovení mastných kyselin v přírodních sýrech

Škrobák, F. – Nováková, Z.

[C]

41 Zkušenosti LFZ Raumberg-Gumpenstein s využitím GPS přijímačů pro výzkum a optimalizaci managementu stád v horských podmínkách Rakouska

Štýbnarová, M.

[C]

Přečetli jsme za Vás

Strana Název článku / autor
45 Kombinace mírného zahřátí, manotermosonikace a pulzního elektrického pole snižuje mikrobiální růst v mléce

Došlík, V.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
47 25. generální zasedání Evropské lukařské federace v Aberystwyth (Wales)

Štýbnarová, M.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 4
Rok vydání: 2014
Ročník: LVI
Svazek: 206

Zpět