Výzkum v chovu skotu 1/2024

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 Vliv pohlaví na chování kříženců masného skotu ve stáji
PDF

Influence of sex on behavior of crossbred beef cattle in the barn

Procházková, H. – Faltusová, A. – Franková, A. – Vepřková, E. – Zábrodská, B.

[A]

12 Senzorická analýza buvolích sýrů halloumi, feta a imeruli
PDF

Sensory analysis of buffalo cheeses halloumi, feta and imeruli

Zábrodská, B.

[A]

25 The identification of rumen ciliates using optimized Cryo-SEM approach
PDF

Identifikace bachorových nálevníků pomocí optimalizované metody Cryo-SEM

Malyugina, S. -- Staffa, A.

[E]

 

Série A – Review

Strana Název článku / autor
32 A cause of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) related to the feeding of meat and bone meal (MBM) to British cows can be ruled out based on known circumstances
PDF

Hlásný, J.

[E]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
43 Význam autonomních strojů jako alternativy snižování utužení půdy při pěstování zemědělských plodin
PDF

Látal, O. -- Hájek, D. -- Hájek, A.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
48 Chov skotu
PDF

Procházková, H.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 1
Rok vydání: 2024
Ročník: LXVI
Svazek: 244

Zpět