Rok vydání 2010

Výzkum v chovu skotu 4/2010

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Comparison of the cutting parts portions of carcasses in beef and combined cattle Srovnání podílu bourárenských částí jatečně…

Výzkum v chovu skotu 3/2010

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Vliv plemene, četnosti, pohlaví a dalších faktorů na mateřské chování ovcí po porodu a životaschopnost narozených jehňat Effect…

Výzkum v chovu skotu 2/2010

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Kvalita jatečně upraveného těla býků ve třídách zmasilosti systému SEUROP The beef carcass quality of bulls at the…

Výzkum v chovu skotu 1/2010

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Spektrum mastných kyselin v mlezivu ovcí Spectrum of fatty acids in sheep colostrum Fantová, M. – Nohejlová, L….