Výzkum v chovu skotu 2/2010

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 Kvalita jatečně upraveného těla býků ve třídách zmasilosti systému SEUROP

The beef carcass quality of bulls at the SEUROP system

Filipčík, R. – Šubrt, J. – Dufek, A. – Homola, M.

[A]

12 Fyzikální vlastnosti půd pod trvalými travními porosty a vliv organického hnojení na jejich dynamiku

Physical soil parameters under permanent grassland and the impact of organic fertilization on their dynamics

Karabcová, H. – Svozilová, M.

[A]

19 Vliv plemene dojnic na ekonomiku výroby mléka

Influence of dairy cows breed on the milk production economics

Kopeček, P.

[A]

34 Verifikace metody kontroly věrohodnosti automatického odběru bazénových vzorků mléka

Verification of method reliability control of automatic bulk milk sampling

Kopunecz, P. – Hanuš, O. – Klimeš, M. – Kleinová, M. – Samková, E. – Kopec, T. – Kopecký, J.

[A]

44 Dobrovolný příjem sušiny z trvalých travních porostů s rozdílným způsobem obhospodařování u krav bez tržní produkce mléka z vybraných sečí sklizených v roce 2008

Voluntary dry matter intake from permanent grasslands with different quality in suckler cows from chosen cuts made in year 2008

Látal, O. – Pozdíšek, J.

[A]

52 Monitoring biogénnych amínov produkovaných kmeňmi E. coli v surovom mlieku a syroch

Monitoring of biogenic amines produced by E. coli strains in raw milk and cheese

Manga, I. – Vyletělová, M.

[A]

57 Hodnocení kvality píce při různém způsobu obhospodařování travního porostu na třech stanovištích v České republice  

[A]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
67 Pracovní cesta kooperačního mezinárodního projektu ME 09081 o podpoře chovu skotu s kombinovanou užitkovostí v Číně

Hanuš, O. – Kučera, J. – Holásek, R. – Zhang, X. – Yong, T. – Zhang, Y. – Wang, Y. – Bjelka, M.

[C]

71 Správa z III. Medzinárodnej konferencie o environmentálnej, priemyselnej a aplikovanej mikrobiológii

Banykó, J.

[C]

72 Konference společnosti A.E.T.E.

Holásek, R. – Hruška, D.

[C]

73 Konference společnosti EAAP

Hegedüšová, Z. – Říha, J. – Kuchtík, J.

[C]

74 Konference společnosti ESDAR

Hegedüšová, Z. – Louda, F. – Bezdíček, J.

[C]

75 Pathogenomics – from basic research to practical applications

Manga, I.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 2
Rok vydání: 2010
Ročník: LII
Svazek: 190

Zpět