Výzkum v chovu skotu 1/2010

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 Spektrum mastných kyselin v mlezivu ovcí

Spectrum of fatty acids in sheep colostrum

Fantová, M. – Nohejlová, L. – Joch, M. – Štolc, L.

[A]

10 Dynamika složení mléka modelového stáda dojnic jako referenční faktor kontroly analytické práce – případová studie

Dynamics of milk composition in model dairy cow herd as reference factor of analytical work control – case study

Hanuš, O. – Sojková, K. – Kopec, T. – Kopunecz, P. – Kopecký, J. – Jedelská, R. – Hanušová, K.

[A]

26 Association of 5 candidate genes potentially affected beef quality with carcass traits and cutting parts in cross-breed cattle

Analýza 5 kandidátních genů ovlivňujících kvalitu hovězího masa a jejich asociace s jatečnou hodnotou a bourárenskými částmi kříženců různých plemen skotu

Kaplanová, K. – Říha, J. – Vrtková, I. – Dvořák, J.

[E]

35 Ekonomika chovu krav bez tržní produkce mléka před vstupem a po vstupu ČR do EU

The economics of suckle cow breeding before and after CR accession to the EU

Kopeček, P. – Reslerová A.

[A]

50 Vývoj botanického složení jetelotravního porostu a kvalita píce při smíšené pastvě ovcí a krav bez tržní produkce mléka

Development of botanical composition of legume-grass stand and forage quality by sheep and suckler cows mixed grazing

Štýbnarová, M. – Krhovjáková, J.

[A]

61 Variabilita kaseinu ve vztahu k dalším dusíkatým látkám v mléce

Variability of casein and nitrogenous matter in milk

Šustová, K.

[A]

73 Vliv pH bachoru na degradovatelnost tablet chráněných aminokyselin

The effect of ruminal pH on degradability of tablets of protected amino acids

Richter, M. – Třináctý, J.

[A]

79 Effect of contents of main heavy metals in soil on their deposition in the grass, milk and chosen tissues of sheep

Vliv obsahu vybraných těžkých kovů v půdě na jejich ukládání v pastevním porostu, mléce a vybraných tkáních ovcí

Węglarzy, K.

[E]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
89 Konference společnosti IETS

Hegedüšová, Z. – Bezdíček, J.

[C]

90 3rd FEMS Congress of European Microbiologists

Vyletělová, M.

[C]

92 XIth International symposium on Ruminant Physiology – Digestion, metabolism, and effect of nutrition on reproduction and welfare

Látal, O. – Pozdíšek, J.

[C]

94 Sensorische Bewertung von Silage und Heu

Štýbnarová, M.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 1
Rok vydání: 2010
Ročník: LII
Svazek: 189

Zpět