Rok vydání 2012

Výzkum v chovu skotu 4/2012

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Vyplavování vybraných forem dusíku pod vlivem organického a minerálního hnojení Leaching of selected nitrogen forms as influence by…

Výzkum v chovu skotu 3/2012

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Correlation analysis of production and reproduction traits in twin living under identical and different conditions Korelační analýza rozdílu…

Výzkum v chovu skotu 2/2012

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Chování telat po narození u vybraných masných plemen skotu Behaviour of calves at birth in selected beef cattle…

Výzkum v chovu skotu 1/2012

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Evaluation of genetic polymorphism of significant production genes Vyhodnocení genetického polymorfismu u významných produkčních genů Bezdíček, J. –…