Výzkum v chovu skotu 4/2012

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Vyplavování vybraných forem dusíku pod vlivem organického a minerálního hnojení

Leaching of selected nitrogen forms as influence by mineral and organic fertilization

Karabcová, H.

[A]

9 Voluntary intake of silages made from grasslands under intensive utilisation

Dobrovolný příjem siláží vyrobených z travních porostů při intenzivním obhospodařování

Látal, O. – Pozdíšek, J. – Štýbnarová, M.

[E]

18 Hodnocení změn zastoupení srhy laločnaté (Dactylis glomerata L.) při rozdílném způsobu obhospodařování travních porostů

Evaluation of changes in cocksfoot (Dactylis glomerata L.) dominance under the different grassland management

Mičová, P. – Štýbnarová, M.

[A]

25 Visualizing meta-analysis: differences in fatty acid compositions of beef from grass-fed and grain-fed cattle as a case study

Případová studie vizualizace meta-analýzy: rozdíly v obsahu mastných kyselin v hovězím mase z pastvy a z krmení jadrnými krmivy

Ranganathan, Y. – Hulová, I. – Macák, J.

[E]

Společenská kronika

Strana Název článku / autor
33 František Bílek – nestor české zootechniky

Louda, F. – Bezdíček, J.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
35 Novinky ve výzkumu biofilmu –- konference ASM Biofilms 2012

Jakubec, M. – Kadlec, R.

[C]

37 ICBAR – International Congress on Biotechnology in Animal Reproduction

Bezdíček, J. – Makarevich, A. – Louda, F.

[C]

39 132nd EAAE Seminar – Is transition in European agriculture really over?

Martínková, J. – Kopp, O.

[C]

40 Ekosystémy a jejich funkce – „Ecosystems and their functions“

Látal, O. – Pozdíšek, J.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 4
Rok vydání: 2012
Ročník: LIV
Svazek: 200

Zpět