Výzkum v chovu skotu 3/2012

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Correlation analysis of production and reproduction traits in twin living under identical and different conditions

Korelační analýza rozdílu produkčních a reprodukčních parametrů u dvojčat holštýnského skotu, žijících ve shodných a rozdílných podmínkách

Bezdíček, J. – Říha, J.

[E]

14 Vliv hnojení na parametry kvality půdní organické hmoty

Impact of fertilization on the quality parameters of soil organic matter

Karabcová, H. – Pospíšilová, L. – Svozilová, M.

[A]

22 Hodnocení změn porostní skladby trvalých travních porostů ve vztahu k druhu a dávce hnojiva

Evaluations of changes of permanent grasslands stand composition under different types and doses of manures

Štýbnarová, M.

[A]

Série A - Recenzované rešerže

Strana Název článku / autor
31 The fate of feedborne mycotoxin zearalenone (ZEA) in dairy cows – a review

Osud dietárního mykotoxinu zearalenonu (ZEA) u dojnic – review

Křížová, L. – Pavlok, S.– Veselý, A.

[A]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
45 112. General meeting Americké asociace pro mikrobiologii (ASM)

Kadlec, R.

[C]

46 Zpráva z 65. Reciprocal Meat Conference 2012

Dufek, A.

[C]

47 SfAM summer conference, Edinburgh, 4 - 7. 7. 2012

Manga, I.

[C]

49 15th International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections (ISSSI), Lyon, Francie, 26. – 30. 8. 2012

Vyletělová, M. – Manga, I.

[C]

51 16. výroční konference společnosti ESDAR, Dublin, Irsko, 30. 8 – 1. 9. 2012

Hegedűšová, Z. – Makarevič, A. – Kubovičová, E.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 3
Rok vydání: 2012
Ročník: LIV
Svazek: 199

Zpět