Výzkum v chovu skotu 1/2012

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Evaluation of genetic polymorphism of significant production genes

Vyhodnocení genetického polymorfismu u významných produkčních genů

Bezdíček, J. – Říha, J. – Hanusová, L. – Čítek, J. – Míková, A. – Šubrt, J. – Vacátko, E.

[E]

11 Zhodnocení mateřského chování krav bez tržní produkce mléka u vybraných masných plemen skotu

Evaluation maternal behavior of beef cows in selected breeds of cattle

Kačmařová, P. – Šarovská, L.

[A]

17 Effect of body condition score on oocyte yield and in vitro embryo development

Vplyv telesnej kondície na zisk oocytov a vývoj embryí in vitro

Kubovičová, E. – Makarevič, A. V. – Hegedüšová, Z. – Slezáková, M. – Bezdíček, J.

[E]

23 Mapování QTL se vztahem k plodnosti, zdraví vemene a dlouhověkosti u českého strakatého skotu

Mapping of QTL associated with fertility, udder health, and longevity in Czech Fleckvieh cattle

Matějíčková, J. – Štípková, M. – Kott, T. – Kyselová, J. – Kottová, B. – Šefrová, J. – Krejčová, M. – Melčová, S.

[A]

31 Obsah minerálních látek v píci při různém obhospodařování trvalých travních porostů

The content of mineral elements in forage by different grassland management

Svozilová, M. – Landová, H. – Štýbnarová, M.

[A]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
45 Zpráva o výsledku zahraniční cesty – jazykový kurz na Maltě

Štýbnarová, M.

[C]

K 60. výročí založení Výzkumného ústavu pro chov skotu Rapotín

Strana Název článku / autor
56 Úvod
57 Historie
59 Vědeckovýzkumná činnost v jednotlivých oblastech
59 Oblast plemenářské práce, plemenitby a šlechtění
61 Oblast reprodukce skotu
63 Oblast radioimunologie
63 Oblast výživy a techniky krmení skotu
66 Oblasti složení a vlastností mléka
67 Oblast výživy zvířat a kvality živočišných produktů – pracoviště Pohořelice
69 Vědeckovýzkumná činnost v oblasti technologie a ekonomiky
70 Ediční činnost a její přínosy
70 Závěr

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 1
Rok vydání: 2012
Ročník: LIV
Svazek: 197

Zpět