Výzkum v chovu skotu 2/2012

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Chování telat po narození u vybraných masných plemen skotu

Behaviour of calves at birth in selected beef cattle

Kačmařová, P. – Šarovská, L.

[A]

9 Dynamika vybraných fyzikálních půdních parametrů pod vlivem organického a minerálního hnojení

Dynamic of selected physical soil parameters as influenced by organic and mineral fertilisers

Karabcová, H.

[A]

16 Vliv rozdílného režimu sečí na druhovou diverzitu a krmnou hodnotu travního porostu

The influence of different cutting regime on species diversity and grassland quality

Štýbnarová, M. – Mičová, P. – Svozilová, M.

[A]

28 Vztah mezi hodnotami tělesné kondice, živou hmotností a tloušťkou hřbetního tuku u dojnic holštýnského skotu

The relationship between values of body condition score, live weight and backfat thickness in dairy cows of Holstein breed

Richter, M. – Křížová, L. – Veselý, A.

[A]

34 Effect of fertilization and pasture management on species diversity and forage quality

Vliv hnojení a pastevního managementu na druhovou diverzitu a kvalitu píce

Štýbnarová, M. – Pozdíšek, J. – Vencálek, O. – Mičová, P.

[E]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
51 Vliv velikosti ovárií a počtu Cl na počet a kvalitu získaných embryí

Effect of size of ova and number of corpus luteum on the amount of recovered embryos and embryo quality

Hegedűšová, Z. – Dufek, A.

[A]

Aktuální informace

Strana Název článku / autor
58 Software B-Calc pro výpočet koeficientu inbrídingu dle Wrighta (1922)

Bezdíček, J.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
60 Konference ICAR v irském Corku 2012

Hanuš, O. – Bezdíček, J.

[C]

62 Zpráva z cesty – 24. generální zasedání Evropské lukařské federace

Štýbnarová, M. – Karabcová, H. – Pozdíšek, J.

[C]

66 Společnost American Dairy Science Association a její konference v roce 2012

Bezdíček, J. – Látal, O.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 2
Rok vydání: 2012
Ročník: LIV
Svazek: 198

Zpět