Redakční rada

Předseda redakční rady

 • Bc. Jiří Bálek / Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Šéfredaktor

 • doc. Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D. / Univerzita Palackého v Olomouci

Výkonný redaktor

 • Ing. Marian Koza / Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Interní členové

 • Ing. Oldřich Látal, Ph.D.
 • Ing. Jan Pozdíšek, CSc.
 • MVDr. Hana Procházková
 • Mgr. Blanka Zábrodská, Ph.D.

Externí členové

 • doc. Ing. Jan Beran, Ph.D. / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. / Mendelova univerzita v Brně
 • prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. / Vysoké učení technické v Brně
 • doc. MVDr. Alena Pechová, CSc. / Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D. / Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
 • Mgr. Ing. Antonín Ponížil, CSc. / Agritec s.r.o., Šumperk
 • prof. Ing. Jíří Skládanka, Ph.D. / Mendelova univerzita v Brně
 • doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. / Česká zemědělská univerzita v Praze