Rok vydání 2017

Výzkum v chovu skotu 4/2017

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Vybrané faktory působící na hmotnost jehňat ve 100 dnech věku u plemene texel The influence of selected factors…

Výzkum v chovu skotu 3/2017

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Změny fyzikálních vlastností půdy u trvalého travního porostu hnojeného kompostem a kejdou po čtyřech letech od ukončení obhospodařování…

Výzkum v chovu skotu 2/2017

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Odhad genomických plemenných hodnot pro exteriér holštýnského skotu v ČR Evaluation of genomic breeding values for exterior of…

Výzkum v chovu skotu 1/2017

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Produkce živin víceletými pícními porosty v podhorské oblasti Šumavy The nutrients production by perennial fodder crops at a…