Výzkum v chovu skotu 3/2017

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Změny fyzikálních vlastností půdy u trvalého travního porostu hnojeného kompostem a kejdou po čtyřech letech od ukončení obhospodařování

Changes of physical soil properties of permanent grassland fertilised with compost and slurry four years after the management cessation

Mrázková, M. – Bilošová, H. – Látal, O.

[A]

Série A – Review

Strana Název článku / autor
9 Vliv rané socializace na zdraví a přírůstky telat dojného skotu

Effect of socialization in early ontogeny on health and weight gain in dairy calves

Valníčková, B. – Šárová, R.

[A]

21 Chov a hodnocení užitkových vlastností u wagyu a jeho kříženců – review

Breeding and evaluation of performance traits in wagyu and its cross-breeds – A review

Krejčová, H.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
29 Poznatky z průběhu pokusu s využitím aktivátorů biologické transformace organické hmoty na lokalitě Postoupky v letech 2015–2017

Bílovský, J. – Látal, O. – Podešvová, J. – Lecianová, E.

[C]

34 Využití luskovino-obilních směsek a kukuřice ve výživě skotu

Látal, O. – Pozdíšek, J.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
38 Světové veterinární kongresy a bovinní spongiformní encefalopatie (BSE)

Hlásný, J.

[C]

39 Annual Congress on Environmental Pollution and Sustainable Energy

Mrázková, M.

[C]

42 6th International Symposium on Soil Organic Matter

Látal, O.

[C]

46 Testační stanice maternálních vlastností v Moussours a veletrh Sommet de l’Élevage

Grieblová, A. – Krejčová, H. – Kopp, O.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 3
Rok vydání: 2017
Ročník: LIX
Svazek: 217

Zpět