Výzkum v chovu skotu 2/2017

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Odhad genomických plemenných hodnot pro exteriér holštýnského skotu v ČR

Evaluation of genomic breeding values for exterior of Holstein cattle in ČR

Zavadilová, L. – Přibyl, J. – Vostrý, L. – Pešek, P.

[A]

12 Morfometrie jatečně upravených těl býků-kříženců plemene wagyu

Morphometry of carcasses of Wagyu-sired bulls

Dufek, A. – Vacátko, E. – Látal, O.

[A]

21 Fosfor v půdě. Stanovení přijatelných/přístupných forem fosforu – srovnání vybraných metod (Mehlich 3, Egner).

Phosphorus in soil. Determination of available forms of phosphorus – a comparison of selected methods (Mehlich 3, Egner).

Landová, H. – Fiala, K. – Látal, O. – Veselý, A. – Hulová, I.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
32 Pastevní tetanie – 60 let známého (?) poměru. I. Hořčík v půdě a souvislosti.

Fiala, K.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
37 Studijní pobyt v Norském institutu pro bioekonomický výzkum (NIBIO)

Štýbnarová, M. – Veselý, A.

[C]

42 17. Gumpensteiner Lysimetertagung

Štýbnarová, M. – Látal, O. – Křenek, M.

[C]

45 Získané zkušenosti a poznatky z účasti na dvacátém workshopu NRL-MMP

Frysová, I.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 2
Rok vydání: 2017
Ročník: LIX
Svazek: 216

Zpět