Výzkum v chovu skotu 4/2017

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Vybrané faktory působící na hmotnost jehňat ve 100 dnech věku u plemene texel The influence of selected factors on the 100-day weight of lambs in texel breed Strnad, L. – Vejčík, A. – Maršálek, M. [A] 8 Živinový a hygienický stav vybraných pastevních ploch Mohelenské hadcové stepi. 1. […]

Výzkum v chovu skotu 3/2017

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Změny fyzikálních vlastností půdy u trvalého travního porostu hnojeného kompostem a kejdou po čtyřech letech od ukončení obhospodařování Changes of physical soil properties of permanent grassland fertilised with compost and slurry four years after the management cessation Mrázková, M. – Bilošová, H. – Látal, O. [A] Série A […]

Výzkum v chovu skotu 2/2017

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Odhad genomických plemenných hodnot pro exteriér holštýnského skotu v ČR Evaluation of genomic breeding values for exterior of Holstein cattle in ČR Zavadilová, L. – Přibyl, J. – Vostrý, L. – Pešek, P. [A] 12 Morfometrie jatečně upravených těl býků-kříženců plemene wagyu Morphometry of carcasses of Wagyu-sired bulls […]

Výzkum v chovu skotu 1/2017

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Produkce živin víceletými pícními porosty v podhorské oblasti Šumavy The nutrients production by perennial fodder crops at a submountainous region of Šumava mountains Kobes, M. [A] 14 Posouzení diference v pastevním chování ovcí a koz na xerotermofilní travinobylinné pastvině Evaluation of difference in sheep and goats grazing behavior on […]