Výzkum v chovu skotu 1/2024

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Vliv pohlaví na chování kříženců masného skotu ve stáji PDF Influence of sex on behavior of crossbred beef cattle in the barn Procházková, H. – Faltusová, A. – Franková, A. – Vepřková, E. – Zábrodská, B. [A] 12 Senzorická analýza buvolích sýrů halloumi, feta a imeruli PDF Sensory […]

Dobrodružná cesta vývoje psa od pravěku po současnost

Publikace „Dobrodružná cesta vývoje psa od pravěku po současnost“ je dílo, které pan prof. Ing. Václav Jakubec, DrSc. (1930–2020) napsal v posledních letech svého života a které nyní vychází z jeho pozůstalosti. Je skloubením jeho širokých znalostí genetiky a její aplikace do procesu domestikace vlka. Dílo je určeno odborné veřejnosti a milovníkům psů, snad i pedagogům a vědeckým pracovníkům. Čtenářům […]

Výzkum v chovu skotu 4/2023

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Variabilita obsahu močoviny v ovčím mléce PDF Variability of urea content in sheep’s milk Zábrodská, B. [A] 13 Hodnocení rozkladu celulózy pod travními porosty při různých typech zásahů PDF Evaluation of cellulose decomposition under grasslands in different treatments Mrázková, M. — Látal, O. — Bilošová, H. — Hédl, […]

Výzkum v chovu skotu 3/2023

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Senzorická analýza buvolích sýrů PDF Sensory analysis of buffalo cheeses Zábrodská, B. [A] Série A – Review Strana Název článku / autor 19 Sirtuiny – indikátory buněčného energetického metabolismu a jejich vztah k vybraným vlastnostem (reprodukci; produkci; zdraví) PDF Sirtuins – indicators of cellular energy metabolism and their […]

Výzkum v chovu skotu 2/2023

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Vliv pohlaví a doby zrání na senzorické parametry masa býků a krav plemene Galloway PDF Influence of gender and maturation time on meat sensory parameters of Galloway bulls and cows Zábrodská, B. — Vepřková, E. [A] 16 Dobrovolný příjem sušiny směsné krmné dávky u jalovic plemene Limousin PDF […]

Výzkum v chovu skotu 1/2023

Série B – Odborná sdělení Strana Název článku / autor 3 Zvýšení nutriční hodnoty lipidů a jejich vztah ke konečné kvalitě hovězího masa PDF Brücknerová, T. — Zábrodská, B. [C] 7 Esenciální mastné kyseliny ve lněných semenech PDF Mrázková, M. — Šmirous, P. [C] 10 Některá zajímavá fakta o výskytu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a přenosu onemocnění na člověka PDF […]

Výzkum v chovu skotu 4/2022

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Výsledky analýz mléka buvolů chovaných v České republice PDF Results of analyzes of milk from buffaloes bred in the Czech Republic Zábrodská, B. [A] 12 Vliv technologie sklizně na nutriční parametry kukuřičné siláže PDF Influence of maize harvest techniques on nutritional parameters of silage Faltusová, A. — Procházková, […]

Výzkum v chovu skotu 3/2022

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Genomické plemenné hodnoty pro nemoci paznehtů u holštýnského skotu se zohledněním chodivosti PDF Genomic breeding values for the foot and claw disorders in Holstein cattle including locomotion Zavadilová, L. – Kašná, E. – Krupová, Z – Kučera, J. – Fleischer, P. – Šlosárková, S. [A] 15 Compositional assessment […]

Výzkum v chovu skotu 2/2022

Společenská kronika Strana Název článku / autor 3 Představení jednatele společnosti Bc. Jiřího Bálka PDF Bálková Koppová, P. [C] Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 4 Vliv biopeletizace osiva na růstové parametry a výživářské hodnoty hrachu (Pisum sativum L.) v podmínkách ekologického zemědělství PDF Effect of field pea (Pisum sativum L.) seed stock biocoating on […]

Výzkum v chovu skotu 1/2022

Společenská kronika Strana Název článku / autor 3 Vzpomínka na Ing. Ondřeje Koppa PDF Nedělník, J. [C] Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 5 Evaluation of chemical control of weeds associated with caraway cultivation (Carum carvi L., var. Aprim) and its effect on some plant growth and development parameters PDF Hodnocení možností chemické regulace plevelů […]