Výzkum v chovu skotu 2/2023

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Vliv pohlaví a doby zrání na senzorické parametry masa býků a krav plemene Galloway PDF Influence of gender and maturation time on meat sensory parameters of Galloway bulls and cows Zábrodská, B. — Vepřková, E. [A] 16 Dobrovolný příjem sušiny směsné krmné dávky u jalovic plemene Limousin PDF […]

Výzkum v chovu skotu 1/2023

Série B – Odborná sdělení Strana Název článku / autor 3 Zvýšení nutriční hodnoty lipidů a jejich vztah ke konečné kvalitě hovězího masa PDF Brücknerová, T. — Zábrodská, B. [C] 7 Esenciální mastné kyseliny ve lněných semenech PDF Mrázková, M. — Šmirous, P. [C] 10 Některá zajímavá fakta o výskytu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a přenosu onemocnění na člověka PDF […]

Výzkum v chovu skotu 4/2022

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Výsledky analýz mléka buvolů chovaných v České republice PDF Results of analyzes of milk from buffaloes bred in the Czech Republic Zábrodská, B. [A] 12 Vliv technologie sklizně na nutriční parametry kukuřičné siláže PDF Influence of maize harvest techniques on nutritional parameters of silage Faltusová, A. — Procházková, […]

Výzkum v chovu skotu 3/2022

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Genomické plemenné hodnoty pro nemoci paznehtů u holštýnského skotu se zohledněním chodivosti PDF Genomic breeding values for the foot and claw disorders in Holstein cattle including locomotion Zavadilová, L. – Kašná, E. – Krupová, Z – Kučera, J. – Fleischer, P. – Šlosárková, S. [A] 15 Compositional assessment […]

Výzkum v chovu skotu 2/2022

Společenská kronika Strana Název článku / autor 3 Představení jednatele společnosti Bc. Jiřího Bálka PDF Bálková Koppová, P. [C] Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 4 Vliv biopeletizace osiva na růstové parametry a výživářské hodnoty hrachu (Pisum sativum L.) v podmínkách ekologického zemědělství PDF Effect of field pea (Pisum sativum L.) seed stock biocoating on […]

Výzkum v chovu skotu 1/2022

Společenská kronika Strana Název článku / autor 3 Vzpomínka na Ing. Ondřeje Koppa PDF Nedělník, J. [C] Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 5 Evaluation of chemical control of weeds associated with caraway cultivation (Carum carvi L., var. Aprim) and its effect on some plant growth and development parameters PDF Hodnocení možností chemické regulace plevelů […]

Výzkum v chovu skotu 4/2021

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Stanovení celkového dusíku v půdě: srovnání Kjeldahlovy metody a elementární analýzy PDF Determination of total nitrogen in soil: comparison of Kjeldahl method and elemental analysis Bilošová, H. – Zetochová, P. [A] 11 Vliv mikroklimatických podmínek konkrétní stáje na chování masného skotu PDF Influence of microclimatic conditions of a […]

Výzkum v chovu skotu 3/2021

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Genomické plemenné hodnoty pro klinickou mastitidu u českého holštýnského skotu PDF Genomic breeding value for clinical mastitis in Czech Holstein cattle Zavadilová, L. – Kašná, E. – Klímová, A. – Krupová, Z. [A] 15 Obsah živin, výživné hodnoty a produkce vojtěšky a travních porostů v pokusném sledování za […]

Výzkum v chovu skotu 2/2021

Série A – Review Strana Název článku / autor 3 The use of phytogenic feed additives in ruminant nutrition PDF Použití fytogenních krmných suplementů ve výživě přežvýkavců Malyugina, S. [E] Série B – Odborná sdělení Strana Název článku / autor 13 Vliv selenu a vitamínu E na zabřezávání kříženek masných plemen skotu PDF Černohous, M. [C] 21 Jakým způsobem ovlivňuje […]

Výzkum v chovu skotu 1/2021

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Vliv lupiny úzkolisté (Lupinus angustifolius) na fyzikálně-chemické parametry masa plemene galloway a kříženců masných plemen PDF Effect of feeding Galloway bulls and crossbreds a diet supplemented with Lupinus angustifolius seeds on physico-chemical parameters of meat Nekvapil, J. – Zábrodská, B. – Chovancová, T. – Faltusová, A. – Bartoňková, […]