Výzkum v chovu skotu 3/2022

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 Genomické plemenné hodnoty pro nemoci paznehtů u holštýnského skotu se zohledněním chodivosti
PDF

Genomic breeding values for the foot and claw disorders in Holstein cattle including locomotion

Zavadilová, L. – Kašná, E. – Krupová, Z – Kučera, J. – Fleischer, P. – Šlosárková, S.

[A]

15 Compositional assessment of transgenic and non-transgenic pea (Pisum sativum L.)
PDF

Hodnocení obsahových látek transgenního a netransgenního hrachu (Pisum sativum L.)

Horáček, J. – Griga, M. – Seidenglanz, M.

[E]

25 Hodnocení vlivu aktivátoru Z’fix v kombinaci s hnojem skotu a prasat na vybrané půdní fyzikální vlastnosti v podmínkách jílovitých půd
PDF

Effect of cattle and pig manure enriched by the Z′Fix soil amendment on selected physical soil properties in heavy soils conditions

Látal, O. – Novák, V. – Šařec, P. – Křížová, K. – Korba, J.

[A]

33 Vliv pořadí vstupu na dojírnu na mléčnou užitkovost a obsah bílkovin a tuku u ovcí plemene Lacaune
PDF

Effect of the entry order into the milking parlor on quantity and protein and fat content of milk in Lacaune sheep

Zábrodská, B. – Faltusová, A. – Vepřková, E.

[A]

Série A – Review

Strana Název článku / autor
41 Relationship between inbreeding and the health of animals
PDF

Vztah mezi inbreedingem a zdravím zvířat

Bezdíček, J.

[E]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
49 Biogenic amines in foods of animal origin
PDF

Malyugina, S.

[E]

51 The influence of microclimate on the welfare of farm animals
PDF

Malyugina, S.

[E]

53 Livestock farming as a major source of methane emissions and its impact on climate changes: short communication
PDF

Malyugina, S.

[E]

56 Mastné kyseliny
PDF

Vepřková, E.

[C]

61 Lipidy
PDF

Vepřková, E.

[C]

Informace z odborných akcí

Strana Název článku / autor
64 Představení vědy a výzkumu ve společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
PDF

Faltusová, A.

[C]

65 Senzorické hodnocení buvolího mléka a výrobků z něj
PDF

Zábrodská, B.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
67 Předjubilejní 49. ročník konference „Viehwirtschaftliche Fachtagung“
PDF

Látal, O. – Pozdíšek, J.

[C]

70 Studijní cesta do výzkumné stanice NIBIO Fureneset v Norském království
PDF

Látal, O. – Pavelková, J.

[C]

75 Joint Meeting of the BIOEAST thematic working groups in Ljubljana: participation report
PDF

Malyugina, S.

[E]

77 Konference The Future of Food 2022
PDF

Zábrodská, B. – Látal, O.

[C]

Reklamní sdělení

Strana Název článku / autor
81 Reklamní sdělení – Agritec Plant Research s.r.o.
PDF

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 3
Rok vydání: 2022
Ročník: LXIV
Svazek: 237

Zpět