Výzkum v chovu skotu 4/2022

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Výsledky analýz mléka buvolů chovaných v České republice PDF Results of analyzes of milk from buffaloes bred in the Czech Republic Zábrodská, B. [A] 12 Vliv technologie sklizně na nutriční parametry kukuřičné siláže PDF Influence of maize harvest techniques on nutritional parameters of silage Faltusová, A. — Procházková, […]

Výzkum v chovu skotu 3/2022

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Genomické plemenné hodnoty pro nemoci paznehtů u holštýnského skotu se zohledněním chodivosti PDF Genomic breeding values for the foot and claw disorders in Holstein cattle including locomotion Zavadilová, L. – Kašná, E. – Krupová, Z – Kučera, J. – Fleischer, P. – Šlosárková, S. [A] 15 Compositional assessment […]

Výzkum v chovu skotu 2/2022

Společenská kronika Strana Název článku / autor 3 Představení jednatele společnosti Bc. Jiřího Bálka PDF Bálková Koppová, P. [C] Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 4 Vliv biopeletizace osiva na růstové parametry a výživářské hodnoty hrachu (Pisum sativum L.) v podmínkách ekologického zemědělství PDF Effect of field pea (Pisum sativum L.) seed stock biocoating on […]

Výzkum v chovu skotu 1/2022

Společenská kronika Strana Název článku / autor 3 Vzpomínka na Ing. Ondřeje Koppa PDF Nedělník, J. [C] Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 5 Evaluation of chemical control of weeds associated with caraway cultivation (Carum carvi L., var. Aprim) and its effect on some plant growth and development parameters PDF Hodnocení možností chemické regulace plevelů […]