Výzkum v chovu skotu 4/2022

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 Výsledky analýz mléka buvolů chovaných v České republice
PDF

Results of analyzes of milk from buffaloes bred in the Czech Republic

Zábrodská, B.

[A]

12 Vliv technologie sklizně na nutriční parametry kukuřičné siláže
PDF

Influence of maize harvest techniques on nutritional parameters of silage

Faltusová, A. -- Procházková, H.

[A]

18 Možnosti optimalizace produkce a kvality hnoje s využitím aktivátoru Z`fix v chovu jalovic
PDF

Possibilities of optimizing the production and manure quality using the Z`fix activator in heifer breeding

Látal, O. -- Pozdíšek, J. -- Veselý, A. -- Kopeček, P.

[A]

25 Vliv přídavku huminových kyselin jako krmného aditiva do krmné dávky kanylovaných krav na bachorovou fermentaci
PDF

The effect of the adition of humic acids as feed aditive to the feed ration of cannulated cows on rumen fermentation

Faltusová, A. -- Černohous, M.

[A]

Série A – Review

Strana Název článku / autor
30 The use of Humic Acids in agriculture and for animal nutrition
PDF

Výžití huminových kyselin v zemědělství a pro výživu zvířat

Malyugina, S.

[E]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
37 Hypoxií indukovaný faktor (HIF) a jeho význam v reprodukci
PDF

Bezdíček, J.

[C]

41 Teze k výživě skotu a příjmu sušiny krmiv
PDF

Pozdíšek, J.

[C]

43 Testy dobrovolného příjmu sušiny trav a travních porostů
PDF

Pozdíšek, J.

[C]

48 Dlouhodobé pozorování chování ovcí a skotu na pastvě v NPR Praděd
PDF

Faltusová, A. -- Procházková, H.

[C]

53 A2 mléko
PDF

Zábrodská, B.

[C]

57 Vztahy pastevního hospodaření a parametrů kvality povrchových vod
PDF

Pavelková, J.

[C]

64 Sociální zemědělství
PDF

Faltusová, A.

[C]

66 Seaweed and macroalgae as a beneficial feed supplement in dairy cattle
PDF

Malyugina, S.

[E]

69 Microalgae as potent rumen methane inhibitors
PDF

Malyugina, S.

[E]

71 Rumen fermentation and methane production
PDF

Malyugina, S.

[E]

74 Genetické markery mléčné užitkovosti
PDF

Procházková, H.

[C]

78 Genetické markery masné užitkovosti
PDF

Procházková, H.

[C]

84 Bachorové motolice skotu
PDF

Procházková, H.

[C]

Aktuální informace

Strana Název článku / autor
86 Udržení kontinuity a kvality projektových služeb VO agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu
PDF

Mikisková, J.

[C]

Informace z odborných akcí

Strana Název článku / autor
88 The 3rd International Workshop of Former EURL MMP Members
PDF

Zábrodská, B. -- Malyugina, S. -- Vinklářová, V.

[C]

92 Výzkum v živočišné produkci
PDF

Procházková, H.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
93 10. mezinárodní konference Agriculture & Food
PDF

Bilošová, H. -- Zábrodská, B.

[C]

95 Čirok na Hané
PDF

Procházková, H.

[C]

97 Čirok ve výživě zvířat
PDF

Faltusová, A.

[C]

99 EuroTier and EnergyDecentral 2022
PDF

Látal, O.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 4
Rok vydání: 2022
Ročník: LXIV
Svazek: 238

Zpět