Cattle Research 4/2022

Series A – Original scientific papers

Page Title / Author
3 Výsledky analýz mléka buvolů chovaných v České republice
PDF

Results of analyzes of milk from buffaloes bred in the Czech Republic

Zábrodská, B.

[A]

12 Vliv technologie sklizně na nutriční parametry kukuřičné siláže
PDF

Influence of maize harvest techniques on nutritional parameters of silage

Faltusová, A. -- Procházková, H.

[A]

18 Možnosti optimalizace produkce a kvality hnoje s využitím aktivátoru Z`fix v chovu jalovic
PDF

Possibilities of optimizing the production and manure quality using the Z`fix activator in heifer breeding

Látal, O. -- Pozdíšek, J. -- Veselý, A. -- Kopeček, P.

[A]

25 Vliv přídavku huminových kyselin jako krmného aditiva do krmné dávky kanylovaných krav na bachorovou fermentaci
PDF

The effect of the adition of humic acids as feed aditive to the feed ration of cannulated cows on rumen fermentation

Faltusová, A. -- Černohous, M.

[A]

Series A – Review

Page Title / Author
30 The use of Humic Acids in agriculture and for animal nutrition
PDF

Výžití huminových kyselin v zemědělství a pro výživu zvířat

Malyugina, S.

[E]

Series B – Technical papers

Page Title / Author
37 Hypoxií indukovaný faktor (HIF) a jeho význam v reprodukci
PDF

Bezdíček, J.

[C]

41 Teze k výživě skotu a příjmu sušiny krmiv
PDF

Pozdíšek, J.

[C]

43 Testy dobrovolného příjmu sušiny trav a travních porostů
PDF

Pozdíšek, J.

[C]

48 Dlouhodobé pozorování chování ovcí a skotu na pastvě v NPR Praděd
PDF

Faltusová, A. -- Procházková, H.

[C]

53 A2 mléko
PDF

Zábrodská, B.

[C]

57 Vztahy pastevního hospodaření a parametrů kvality povrchových vod
PDF

Pavelková, J.

[C]

64 Sociální zemědělství
PDF

Faltusová, A.

[C]

66 Seaweed and macroalgae as a beneficial feed supplement in dairy cattle
PDF

Malyugina, S.

[E]

69 Microalgae as potent rumen methane inhibitors
PDF

Malyugina, S.

[E]

71 Rumen fermentation and methane production
PDF

Malyugina, S.

[E]

74 Genetické markery mléčné užitkovosti
PDF

Procházková, H.

[C]

78 Genetické markery masné užitkovosti
PDF

Procházková, H.

[C]

84 Bachorové motolice skotu
PDF

Procházková, H.

[C]

Current information

Page Title / Author
86 Udržení kontinuity a kvality projektových služeb VO agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu
PDF

Mikisková, J.

[C]

Professional Events Information

Page Title / Author
88 The 3rd International Workshop of Former EURL MMP Members
PDF

Zábrodská, B. -- Malyugina, S. -- Vinklářová, V.

[C]

92 Výzkum v živočišné produkci
PDF

Procházková, H.

[C]

Conferences reports

Page Title / Author
93 10. mezinárodní konference Agriculture & Food
PDF

Bilošová, H. -- Zábrodská, B.

[C]

95 Čirok na Hané
PDF

Procházková, H.

[C]

97 Čirok ve výživě zvířat
PDF

Faltusová, A.

[C]

99 EuroTier and EnergyDecentral 2022
PDF

Látal, O.

[C]

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 4
Year: 2022
Volume: LXIV
Number: 238

Back