Year 2019

Cattle Research 4/2019

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Pedochemická charakteristika půd typických pastevních lokalit Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. II. Obsah potenciálně rizikových prvků a mikroživin…

Cattle Research 3/2019

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 The effect of minor mycotoxin enniatin B on in vitro ruminal organic matter digestibility of total mixed ration (TMR)…

Cattle Research 2/2019

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Změny fyzikálních vlastností půdy při obnovené pastvě skotu na lokalitě Švýcárna Changes in physical properties of soil under renewed…

Cattle Research 1/2019

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Stanovení železa v hnoji – srovnání vybraných metod rozkladu vzorků hnoje (HCl/HNO3; HNO3/H2O2) Determination of Iron in Manure –…