Cattle Research 2/2019

Series A – Original scientific papers

Page Title / Author
2 Změny fyzikálních vlastností půdy při obnovené pastvě skotu na lokalitě Švýcárna

Changes in physical properties of soil under renewed cattle grazing at Švýcárna site

Mrázková, M. - Hanáková Bečvářová, P. - Bilošová, H. - Látal, O.

[A]

11 Obrazová analýza masa u býků-kříženců plemene wagyu z extenzivního chovu a korelace s významnými ukazateli jatečných hodnot

Image analysis of beef in Wagyu-sired bulls from an extensive farm and correlation with carcass and meat quality traits

Dufek, A. - Bartoňková, I. - Koza, M. - Krejčová, H. - Látal, O.

[A]

Series B – Technical papers

Page Title / Author
23 Infectious diseases derived from meat and bone meal (MBM); epidemics that never was?

Hlásný, J.

[E]

30 Selen ve výživě skotu

Rakova, T.

[C]

34 Měření produkce metanu u skotu

Hadrová, S. - Mrázková, M.

[C]

Conferences reports

Page Title / Author
38 The 1st International Workshop of Former EURL MMP Members

Hadrová, S. - Veselý, A.

[C]

40 „BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event“ a „Horizon 2020 Info Day on Societal Challenge 2 calls for proposals of 2020“

Kopp, O. - Mikisková, J.

[C]

42 18th International Scientific Conference „Engineering for Rural Development“

Látal, O.

[C]

Social chronicle

Page Title / Author
45 Životní jubileum Ing. Prokopa Šmirouse, CSc.

Šmirous, P. ml.

[C]

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 2
Year: 2019
Volume: LXI
Number: 224

Back