Výzkum v chovu skotu 2/2019

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Změny fyzikálních vlastností půdy při obnovené pastvě skotu na lokalitě Švýcárna

Changes in physical properties of soil under renewed cattle grazing at Švýcárna site

Mrázková, M. - Hanáková Bečvářová, P. - Bilošová, H. - Látal, O.

[A]

11 Obrazová analýza masa u býků-kříženců plemene wagyu z extenzivního chovu a korelace s významnými ukazateli jatečných hodnot

Image analysis of beef in Wagyu-sired bulls from an extensive farm and correlation with carcass and meat quality traits

Dufek, A. - Bartoňková, I. - Koza, M. - Krejčová, H. - Látal, O.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
23 Infectious diseases derived from meat and bone meal (MBM); epidemics that never was?

Hlásný, J.

[E]

30 Selen ve výživě skotu

Rakova, T.

[C]

34 Měření produkce metanu u skotu

Hadrová, S. - Mrázková, M.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
38 The 1st International Workshop of Former EURL MMP Members

Hadrová, S. - Veselý, A.

[C]

40 „BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event“ a „Horizon 2020 Info Day on Societal Challenge 2 calls for proposals of 2020“

Kopp, O. - Mikisková, J.

[C]

42 18th International Scientific Conference „Engineering for Rural Development“

Látal, O.

[C]

Společenská kronika

Strana Název článku / autor
45 Životní jubileum Ing. Prokopa Šmirouse, CSc.

Šmirous, P. ml.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 2
Rok vydání: 2019
Ročník: LXI
Svazek: 224

Zpět