Year 2013

Cattle Research 2/2013

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Vliv pastvy skotu na utváření zásob půdní organické hmoty a stabilitu půdní struktury The Effect of Livestock Grazing on…

Cattle Research 1/2013

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Influence of growth stage of forages on dry matter intake of silages in heifers Vliv růstového stádia pícnin na…