Year 2009

Cattle Research 4/2009

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Kontrola užitkovosti v systémech robotizovaného dojení krav Milk recording of dairy cows milked using the automatic milking system Chládek,…

Cattle Research 3/2009

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Vliv vybraných faktorů na hmotnost býků a jalovic plemene charolais ve 120, 210 a 365 dnech věku The effect…

Cattle Research 2/2009

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Hodnocení BCS ve vztahu k vybraným ukazatelům lineárního popisu exteriéru u českého strakatého skotu Evaluation of the body condition…

Cattle Research 1/2009

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Analysis of milk urea and milk citrate content during the postpartal period and their impact on reproduction in dairy…