Cattle Research 4/2009

Series A – Original scientific papers

Page Title / Author
3 Kontrola užitkovosti v systémech robotizovaného dojení krav

Milk recording of dairy cows milked using the automatic milking system

Chládek, G. – Hanuš, O. – Falta, D. – Komzáková, I. – Jedelská, R. – Hering, P. – Králíček, T.

[A]

12 Analýza spojitého efektu SNPs génov CSN3, CSN2, DGAT1 a Pit-1 na parametre mliečnej úžitkovosti holštýnskeho skotu

Joined effect analysis of the CSN3, CSN2, DGAT1 and Pit-1 gene SNPs on the milk performance traits in holstein cattle

Manga, I. – Říha, J.

[A]

22 Interaction of genotypes of GH, Pit-1, CAPN1 genes and its influence on shear force of grilled beef in Czech Fleckvieh bulls during the period of maturation

Interakce genotypů GH, Pit-1, CAPN1 a její vliv na střižnou sílu grilovaného hovězího masa býků českého strakatého plemene v různých fázích zrání masa

Říha, J. – Bezdíček, J. – Čítek, J. – Voříšková, J. – Řehout, V.

[E]

30 Nové metody pro efektivnější testaci vybraných SNP markerů mléčné a masné užitkovosti skotu

New methods for more efficient testing of the selected milk and meat performance SNP markers at the livestock

Manga, I.

[A]

38 Experimental verification of the possibility to estimate senzoric and quality parameters of beef with use of bioimpedance

Experimenální ověření možnosti stanovení senzorických a kvalitativních parametrů hovězího masa pomocí bioimpedance

Říha, J. – Kadlec, R. – Vondra, V. – Bezdíček, J.

[E]

50 Určení limitu přijatelnosti pro validační korelační koeficient jako parametr kvality kalibrace infračervené spektroskopie (MIR) při měření základního složení kravského mléka

A determination of acceptability limit for validation correlation coefficient as calibration quality parameter of infrared spectroscopy (MIR) at measurement of basic cow milk composition

Sojková, K. – Hanuš, O. – Kučera, J. – Genčurová, V. – Jedelská, R. – Kopecký, J.

[A]

56 Identifikace mastitidních patogenů včetně MRSA v kozím a ovčím mléce a jejich citlivosti na antibiotika

Mastitis pathogenes including MRSA in goat and sheep milk and their sensitivity to antibiotics

Vyletělová, M.

[A]

61 Genetická rôznorodosť dvoch členov rodu Bacillus izolovaných z kravského mlieka a z mliečnych výrobkov

Genetic diversity of two members of genus Bacillus in cow milk and dairy products

Banykó, J. – Vyletělová, M.

[A]

69 Výskyt Candida dubliniensis v gastrointestinálním traktu a možnosti její identifikace

Candida dubliniensis in the gastrointestinal tract and the way of its identification

Růžička, F. – Mahelová, M. – Holá, V. – Kadlec, R. – Říha, J.

[A]

74 Evaluation of nutritional quality, mycotoxins content and ensiling process of Bt maize after artificial inoculation with selected Fusarium strains

Vyhodnocení nutriční hodnoty, obsahu mykotoxinů a procesu silážování u Bt kukuřice po umělé inokulaci vybranými fusáriovými kmeny

Křížová, L. – Svobodová, J. – Richter, M. – Doležal, P.

[E]

Current information

Page Title / Author
81 PastureCalc 1.0 – software pro aproximační kalkulaci nákladů oplocení pastevních areálů v různě definovaných podmínkách

Bezdíček, J. – Říha, J. – Bjelka, M.

[C]

Conferences reports

Page Title / Author
83 Konference: „Potravinářský výzkum podporující vědecky založenou legislativu: příležitosti pro výrobce a spotřebitele“

Svobodová, J.

[C]

85 Zpráva z 62. Reciprocal Meat Conference 

Dufek, A.

[C]

87 Mezinárodní konference Soil Organic Matters

Svozilová, M. – Karabcová, H.

[C]

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 4
Year: 2009
Volume: LI
Number: 188

Back