Year 2017

Cattle research 4/2017

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Vybrané faktory působící na hmotnost jehňat ve 100 dnech věku u plemene texel The influence of selected factors on…

Cattle research 3/2017

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Změny fyzikálních vlastností půdy u trvalého travního porostu hnojeného kompostem a kejdou po čtyřech letech od ukončení obhospodařování Changes…

Cattle Research 2/2017

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Odhad genomických plemenných hodnot pro exteriér holštýnského skotu v ČR Evaluation of genomic breeding values for exterior of Holstein…

Cattle Research 1/2017

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Produkce živin víceletými pícními porosty v podhorské oblasti Šumavy The nutrients production by perennial fodder crops at a submountainous…